dilluns, 6 de juliol del 2015

Entra en vigor el nou Reglament de la biblioteca

El reglament de la biblioteca també regula l'ús dels espais.
El passat divendres dia 3 de juliol es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l'edicte segons el qual s'aprova definitivament el Reglament del servei municipal de biblioteca pública, que té per objecte regular el funcionament i la prestació pública de serveis de la Biblioteca Joan Coromines del Masnou.

El Reglament conté cinc apartats: disposicions generals, drets i deures de les persones usuàries, serveis de la biblioteca, col·lecció i disposició final. A continuació reproduïm la part que fa referència als drets i deures dels usuaris, per bé que el reglament també regula l'ús dels diferents espais i serveis.

Podeu llegir el text complet al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.


TÍTOL II. DRETS I DEURES DE LES PERSONES USUÀRIES

Article 4. Drets de les persones usuàries
 1. Els usuaris tenen el dret d'utilitzar els espais, col·lecció, serveis, instal·lacions i equipaments de la biblioteca de conformitat amb el present reglament.
 2. Els usuaris poden demanar ajut al personal de la biblioteca que és el responsable de prestar el suport necessari per facilitar l'ús dels serveis i iniciar-los en les tècniques de recerca de la informació.
 3. Els usuaris podran comunicar les seves propostes, suggeriments i/o queixes sobre el funcionament de la biblioteca mitjançant l'adreça electrònica de la biblioteca o els formularis a disposició per a tal fi.
 4. Els usuaris podran sol·licitar informació sobre el fons, el funcionament i el reglament de la biblioteca, així com qualsevol informació d'interès per als ciutadans i ciutadanes.
 5. Els usuaris tenen dret a ser informats de l'horari d'atenció al públic, dels serveis amb horaris restringits i de les activitats que s'hi organitzen amb el temps suficient.
Article 5. Deures de les persones usuàries
 1. Els usuaris han de mantenir a la biblioteca una actitud correcta; s'hi han d'evitar sorolls, comportaments o activitats que puguin interferir en el bon funcionament dels serveis o molestar els altres usuaris. Els telèfons mòbils i altres dispositius sonors han d'estar silenciats.
 2. Han de respectar els altres usuaris i el personal de la biblioteca. Cal tenir cura dels espais, fer un bon ús del mobiliari,els aparells audiovisuals i dels ordinadors, així com els materials i documents que s'utilitzen a la biblioteca i dels deixats en préstec.
 3. No es pot modificar la disposició del mobiliari: taules, cadires, butaques, etc., excepte en els casos permesos pel personal de la Biblioteca municipal.
 4. Han de complir la normativa vigent dels drets d'autor en cas de còpies o reproduccions d'un document o de la informació consultada o extreta d'Internet.
 5. El personal de la biblioteca pot exigir el carnet de la biblioteca o qualsevol altre document d'identificació mentre els usuaris facin ús del servei bibliotecari.
 6. L'usuari haurà de comunicar a la biblioteca qualsevol canvi en les seves dades, especialment les de residència, telèfon o correu electrònic. També comunicar la pèrdua o substracció del carnet a la major brevetat possible.
 7. Complir el reglament de la biblioteca i dels seus serveis.
 La publicació del Reglament de la biblioteca al BOP fa que ja sigui plenament vigent.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies!