dilluns, 23 de març de 2015

Manifest de l'Any de les Biblioteques

“Totes les bibliotecàries se senten investides d’una missió d’idealisme abnegat, perquè totes saben que constitueixen una Companyia. Per això, el dia que una altra biblioteca obre ses portes s’enforteix llur optimisme i es multiplica llur confiança.”

Jordi Rubió i Balaguer, Anuari 1923
REUNITS

Al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, el 20 de febrer de 2015, sota la presidència del Molt Honorable President de la Generalitat, amb presència de l’Honorable Conseller de Cultura, de representants de les diputacions catalanes, de les associacions municipalistes, i de molts professionals vinculats a les biblioteques de Catalunya.

Amb la ment posada en la procedència etimològica del mot grec biblioteca, suma dels llibres -suports que contenen el coneixement- i les capses o cambres -que els conserven i posen a disposició dels seus usuaris-; amb la memòria centrada en els nostres predecessors: els il·lustres impulsors de l’ambiciós projecte cultural i cívic de la Mancomunitat de Catalunya;

amb la voluntat de recordar les persones resistents que en les etapes més fosques del nostre passat recent varen sostenir un sistema bibliotecari que avui ens enorgulleix;

amb l’interès de destacar la feina col·lectiva feta sota l’empara democràtica a favor del desplegament d’un sistema nacional de biblioteques avui prestigiós i ben valorat pels ciutadans, que requereix la implicació dels professionals, les administracions públiques i els ciutadans;

amb el convenciment que el present requereix una anàlisi rigorosa, que ens permeti reivindicar amb força el treball de tantes persones vinculades als llibres, a la lectura, a l’aprenentatge i a la cohesió social, en definitiva a la cultura;

amb la voluntat de reconèixer la participació còmplice de tota la ciutadania, protagonista principal de la història bibliotecària d’èxit visible als pobles i ciutats de Catalunya.

Amb la mirada en el futur i el desig de viure plenament en una nació culta, europea i civilitzada, ens unim sota tres premisses que

REIVINDIQUEM

D’acord amb el Manifest IFLA-UNESCO reivindiquem la funció de les biblioteques públiques a favor de la llibertat, el progrés i el desenvolupament de la societat i dels individus.

Reivindiquem el paper de les biblioteques en el conreu dels valors humans fonamentals a través de les seva tasca a favor d’una ciutadania ben formada i informada, capaç per tant d’exercir amb plenitud els seus drets democràtics i tenir un rol actiu en la societat.

Reivindiquem les biblioteques públiques de Catalunya com a servei bàsic d’accés a la informació i la cultura, que garanteix la proximitat a nombroses oportunitats per aprendre, per tenir capacitat crítica i per impulsar el desenvolupament cultural i social.

ENS COMPROMETEM

A celebrar durant tot l’any 2015 l’Any de les biblioteques, amb una doble intenció: en primer lloc, fer balanç i donar valor al model bibliotecari impulsat per la Mancomunitat de Catalunya i consolidat pels governs en democràcia. I en segon lloc, proporcionar una reflexió sobre el model de biblioteca pública catalana dels propers anys.

A fer-ho conjuntament des dels governs locals, els governs de les diputacions i el govern de Catalunya, conjugant el reconeixement a la feina feta en el passat, els magnífics actius de present i el futur que està per escriure.

En funció d’aquest principis

ACORDEM

Cooperar al màxim entre totes les institucions per garantir en els futurs anys la culminació d’un sistema bibliotecari definitivament integrat, eficient i actualitzat.

Centrar l’esforç en facilitar l’ús als ciutadans i les ciutadanes. En aquest sentit reforçarem l’accés de tots els usuaris als fons bibliogràfics i els serveis de préstec; els farem àgils i unificats, sota la premissa d’oferir els mateixos estàndards de qualitat a tots els ciutadans. Qualsevol ciutadà de Catalunya ha de tenir les màximes facilitats d’accés als serveis bibliotecaris mitjançant un únic carnet de biblioteques públiques que es pugui transformar en el carnet cultural del país.

Diagnosticar els reptes generats per les transformacions tecnològiques i socials del nostre entorn per tal de trobar els instruments legals, administratius i tècnics més adients per definir els serveis que hauran de satisfer les necessitats dels propers anys.

Potenciar la nostra capacitat innovadora per oferir un sistema bibliotecari català amb personalitat pròpia i que alhora sigui prou àgil per adaptar les millors pràctiques internacionals.

Reforçar el vincle amb els altres àmbits culturals, específicament el món de la creació i les empreses culturals, agents imprescindibles del sector del llibre i la lectura. Les biblioteques han d’aconseguir promoure iniciatives encaminades a enfortir el sector del llibre des d’una mirada transversal amb autors, llibreters i editors.

Estimular la professió bibliotecària per desplegar plenament la seva funció de prescriptora cultural del nostre territori.

Promoure polítiques de desenvolupament de les col·leccions, tot impulsant la plataforma de préstec digital que faciliti la lectura digital i que contribueixi a la distribució legal de contingut.

Sumar esforços per promoure la lectura, conscients que un país més lector és un país més culte, més crític i més democràtic.

CONVIDEM

Convidem, doncs, a les administracions públiques, a les institucions públiques i privades, a les associacions, a les empreses i a les persones a sumar-se al present Manifest, contribuint així a enfortir l’entramat ciutadà, social i institucional que ha fet possible al llarg dels últims cent anys la creació d’un sistema bibliotecari que és un referent a Europa i el món, per treballar perquè el futur de les biblioteques catalanes s’ajusti al que és voluntat i anhel comú.

Per adherir-se al manifest, seguiu aquest enllaç.
Trobareu més informació sobre l'Any de les Biblioteques en el web de la Generalitat.

Cap comentari:

Publica un comentari

Gràcies!